regulátory PWMtech

Vývoj a výroba pulzních (pwm) regulátorů

Zabývám se vývojem a výrobou pulzních (pwm) regulátorů. Díky dlouholetému vývoji a výrobě v této oblasti elektroniky mám již rozvinuté vlastní know-how, které využívám v mnou vyráběných regulátorech. Mým cílem je výroba propracovaných a výkonných pwm regulátorů, všechny regulátory jsou řízeny mikroprocesorem a díky tomu nabízí přesné řízení výkonu a mnoho doplňkových funkcí. Propracovaný návrh elektroniky regulátorů spolu s výběrem kvalitních součástek je pro mne prioritou, která zaručuje kvalitní výrobky. Pwm regulátory lze použít v mnoha oblastech regulace. Vysoká energetická účinnost, plynulá regulace výkonu, regulace od 0% až do 100% výkonu jsou jen jedny z mála výhod těchto regulátorů.


Využití pwm regulátorů:

 • řízení otáček stejnosměrných elektromotorů
 • řízení hydraulických a pneumatických ventilů
 • řízení výkonu odporových zátěží ( odporové řezačky polystyrenu, řízení teploty topných těles )
 • řízení intenzity osvětlení led diodového osvětlení
 • řízení elektrolýzy ( HHO generátory vodíku )
 • ....a mnoho dalších oblastí využití...

 • Regulátory jsou sestaveny z kvalitních mnou navržených a vyráběných níže uvedených komponent.

  procesorová deska

  rozhraní vstupů / výstupů

  výkonová deska


  Níže uvedené regulátory již nejsou vyráběny. Pro rok 2020 se připravuje nová generace regulátorů. Jedná se o výkonnější a propracované pulzní regulátory, které najdou využití v oblasti řízení výkonu  elektromotorů, odporových zátěží, osvětlení nebo i elektrochemických procesů.

  Jako první regulátor bude uveden automatický regulátor zvratného medometu. Vývoj tohoto regulátoru je již několik měsíců rozpracován, první série hotových regulátorů bude během února-března k dostání. Aktuální informace z průběhu vývoje regulátoru budou na fb.


  PWM regulátor otáček stejnosměrného elektromotoru 12V / 20A (PWM-1)

  Jednosměrný pwm regulátor určený pro regulaci otáček stejnosměrných elektromotorů. Napájecí napětí je 12V stejnosměrných, lze tedy k napájení regulátoru použít stabilizovaný stejnosměrný zdroj nebo 12V akumulátor. Otáčky elektromotoru se nastavují pomoci potenciometru, jímž se plynule regulují otáčky elektromotoru v rozsahu 0% až 100%. K rozběhu a zastavení slouží start / stop tlačítko, takže není nutné pro zastavení snižovat výkon. Při spouštění regulátor plynule zvyšuje výkon na nastavenou hodnotu, díky tomu nedochází k prudkému proudovému impulzu při spouštění motoru. Regulátor je vybaven hlavním vypínačem na boku regulátoru. Regulátor má ochranu proti přepólování napájecího napětí, která nedovolí zapnutí regulátoru při obrácené napájecí polaritě.


  PWM regulátor otáček stejnosměrného elektromotoru 12V / 20A s lcd displejem  (PWM-2)

  Jednosměrný pwm regulátor určený pro regulaci otáček stejnosměrných elektromotorů. Díky použití dvouřádkového lcd displeje je přesně zobrazen nastavený výkon. V prvním řádku displeje je 10 bodový bargraf ve druhém řádku nastavený výkon v procentech. Napájecí napětí je 12V stejnosměrných, lze tedy k napájení regulátoru použít stabilizovaný stejnosměrný zdroj nebo 12V akumulátor. Otáčky elektromotoru se nastavují pomoci potenciometru, jímž se plynule regulují otáčky elektromotoru v rozsahu 0% až 100%. K rozběhu a zastavení slouží start / stop tlačítko, takže není nutné pro zastavení snižovat výkon. Při spouštění regulátor plynule zvyšuje výkon na nastavenou hodnotu, díky tomu nedochází k prudkému proudovému impulzu při spouštění motoru. Regulátor je vybaven hlavním vypínačem na boku regulátoru. Regulátor má ochranu proti přepólování napájecího napětí, která nedovolí zapnutí regulátoru při obrácené napájecí polaritě.

  Přesný regulátor otáček s časovačem 12V / 20A (PWM-3)

  Jednosměrný pwm regulátor určený pro regulaci otáček stejnosměrných elektromotorů. Regulátor byl prvotně navržen na základě poptávky jednoho včelaře, který sháněl regulátor pro nezvratný medomet. Požadoval možnost přesného nastavení výkonu a časovače provozu.

  Díky použití dvouřádkového lcd displeje je přesně zobrazen nastavený výkon a čas provozu, dále jako doplňěk regulátor měří i napájecí napětí. V prvním řádku displeje je zobrazen nastavený výkon v procentech a napájecí napětí regulátoru. V druhém řádku displeje je zobrazen nastavený čas pro časovač a v případě provozu regulátoru je zde i odpočítávan zbývající čas provozu.

  Napájecí napětí je 12V stejnosměrných, lze tedy k napájení regulátoru použít stabilizovaný stejnosměrný zdroj nebo 12V akumulátor. Otáčky elektromotoru se nastavují pomoci potenciometru, jímž se plynule regulují otáčky elektromotoru v rozsahu 0% až 100% s rozlišením po 1 procentu. Časovačem lze nastavit automatický čas provozu v rozmezí 1 až 120 minut. Časovač je možné i vypnout a čas kdy je motor aktivní je ovládán pouze start / stop tlačítkem. K rozběhu a zastavení elektromotoru slouží start / stop tlačítko, takže není nutné pro zastavení snižovat výkon. Při spouštění regulátor plynule zvyšuje výkon na nastavenou hodnotu, díky tomu nedochází k prudkému proudovému impulzu při spouštění motoru. Regulátor je vybaven hlavním vypínačem na boku regulátoru. Regulátor má ochranu proti přepólování napájecího napětí, která nedovolí zapnutí regulátoru při obrácené napájecí polaritě.


  Přesný regulátor výkonu elektromotoru s měřením otáček 12V /25A (PWM-4)

  Regulátor určený pro přesnou regulaci otáček stejnosměrného elektromotoru. O proti předešlým typům došlo u tohoto regulátoru ke spoustě změn. Elektronika je umístěna v nové plastové krabičce s větracími otvory, dále byl přidán aktivní způsob chlazení pomocí vnitřního ventilátoru. To umožnilo zvýšení maximálního zatěžovacího proudu na 25A. K zobrazení nastavených údajů regulátoru je použit modrý grafický lcd displej s rozlišením 128 x 64 bodů. Tento displej zaručuje velmi dobrou čitelnost nastavených údajů.                                                                                                                                               


  A teď již vlastnostem a možnostem regulátoru. Pomocí potenciometru je nastavován přesný výkon elektromotoru v procentech, rozsah 0 až 100% v rozlišení po 1% . K přesnému číselnému nastavení je i zobrazován analogový baragraf. Dále na displeji jsou zobrazeny v otáčky elektromotoru za minutu, které jsou měřeny pomocí indukčního čidla. Je měřeno i napájecí napětí regulátoru. Pomocí druhého potenciometru lze nastavit časovač, který po nastaveném času automaticky vypne regulátor. Časovač lze nastavit až na tři hodiny a dvacet minut. Napájení regulátoru může být ze stabilizovaného zdroje nebo akumulátoru o napětí 12V dc a dostatečným výkonem pro použitý elektromotor.

  Automatický regulátor otáček zvratného medometu 12V / 25A (včelka)

  Tento regulátor je určen pro  řízení otáček zvratného medometu, který využívá k pohonu  12V stejnosměrný elektromotor. Regulátor umožňuje ruční nebo automatický režim. Proti předchozím  regulátorům otáček došlo k několika výrazným vylepšením. Použitím krabice s větracími otvory a aktivního chlazení byl zvýšen max. proud motoru na 25A. Dalším vylepšením je použití grafického lcd displeje s rozlišením 128 x 64 bodů. Díky tomuto disleji s dobrým kontrastem bylo docíleno lepší čitelnosti nastavených údajů na displeji. Poslední drobností je čelní panel, kde místo tištěné samolepky je frézovaný plastový štítek. Hlavním důvodem bylo zvýšení mechanické odolnosti štítku proti oděru.

  Regulátor po spuštění nabídne volbu pracovního režimu. Na výběr je ruční nebo automatický režim.

  Ruční režim nabídne manuální ovládání otáček, směru otáčení a doplňkovou funkcí je měření napájeího napětí.

  Automatický režim nabízí až třícyklovou, obousměrnou regulaci, která je vykonávána automaticky. Každý cyklus má svou hodnotu výkonu  (otáček)  a nastavení času cyklu. Lze tedy nastavit tři po sobě jdoucí cykly regulace, kdy každý cyklus má svou hodnotu výkonu otáčení a času provádění daného cyklu. Počet cyklů lze omezit na dva nebo pouze jeden cyklus. Mezi cykly a změnami směru regulátor disponuje programovatelnou elektronickou brzdou. Ta slouží k nastavení času po kterou bude regulátor brzdit elektromotor, aby došlo co nejrychleji ke směru otáčení a zároveň se neodečítal čas následujícího cyklu.

  Příklad:  nastavíme-li například cyklus = výkon 20%, čas 2 minuty ( 1 minuta pro každý směr) a čas brzdy 10 vteřin bude činnost regulátoru následující  ( ukázka popisuje provedení jednoho cyklu ) :

  1. regulátor plynule naběhne na 20% výkonu
  2. po čas 1 minuty točí vlevo a odečítá čas
  3. regulátor začne 10 vteřin brzdit otáčení
  4. dojde k otočení směru otáčení
  5. regulátor naběhne na 20% výkonu
  6. po čas 1 minuty točí vpravo a odečítá čas
  7. po uplynutí času buď cyklus končí nebo navazuje další...